२०७८ बैशाख ६ गते मल , खाद तथा बिउ लगायत कृषिसँग सम्बन्धित समन्वय बैठकको निर्णय नयाँ बर्ष २०७८ सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को समन्वय तथा सहजीकरणमा सम्पन्न बालबालिका सम्बन्धि ऐन , २०७५ का ब्यबस्थाहरु स्थानीय तहमा कार्यान्वयन सम्बन्धि जिल्ला स्तरिय अन्तरक्रिया गोष्ठीको प्रतिबद्धता पत्र ५ औँ जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको नवनिर्मित कार्यालय भवन उद्घाटन कार्यक्रम , २०७७ चैत्र २६ गते परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धी सुची दर्ता गर्ने सूचना। सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएकाे सुचना । लिलाम बिक्री सम्बन्धि सूचना। काभ्रेपलान्चोक जिल्ला को आर्थिक बर्ष 076/077 को लागि ज्याल तथा निर्माण सामाग्री को दररेट काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको तेश्रो जिल्ला सभा २०७६ बैशाख १० जिल्ला समन्वय समिती को 27 औ बैठक हावा हुरी पीडित लाई काभ्रेको सहयोग , बिदाइ समाहारो अनुगमन काे क्रममा काभ्रे जिल्ला समन्वयका प्रमुख ज्यु , उप प्रमुख ज्यु तथा जिल्ला समन्वय अधीकारी ज्यु , चाैरीदेउराली गाँउपालीका २०७५ माघ २८ बाल तथा महीला िबकास केन्द्र , चाैरीदेउराली काे िजल्ला सल्लाहाकार समीती बैठकमा िजल्ला समन्वय समीती काभ्रेका प्रमुख ज्यु,उप प्रमुखज्यु तथा िजल्ला समन्वय अधीकारीज्यु काे सहभागीता । खानि तथा क्रसर उध्योगहरु अनुगमन

न्यानो कपडा रकम विवरण

नेपाल सरकारको भकम्प पिडितको लागी जाडो मौसममा न्यानो कपडा बापतको रकम अन्तर्गत जिविस काभ्रेमा वितरण गरिएको विवरणः-

१. मिति २०७२्।०९।१७ गते  २ बजे सम्म

हाल सम्म निकाशा बुझेको ५८ गाविस र २ नपा
हाल सम्म  वाडिएको रकम १३,६०,६०,०००
जम्मा बाडेको घरधुरी १३६०६

२.मिति २०७२्।०९।१९ गते  २बजे सम्म

हाल सम्म निकाशा बुझेको ५८ गाविस र २ नपा
 हाल सम्म  वाडिएको रकम २०,२५,७०,०००
 जम्मा बाडेको घरधुरी २०२५७

३. मिति २०७२।०९।२० गते २ बजे सम्म

हाल सम्म निकाशा बुझेको ५९ गाविस र २ नपा
हाल सम्म  वाडिएको रकम 2५,0९,६0,000
जम्मा बाडेको घरधुरी २५,०९६

४. मिति २०७२।०९।२१ गते २ बजे सम्म

हाल सम्म निकाशा बुझेको ६२ गाविस र २ नपा(धु.न.पा र काशिखण्ड न.पा.)
हाल सम्म  वाडिएको रकम ३०,०४,००,०००
जम्मा बाडेको घरधुरी ३०,०४०

५‍ * रेडक्रस बाट  जाडोमा न्यानो कपडा खरिदका लागी रू१०,०००।- बाँडिएको गाविसहरु

खरेलथोक ८१० घरधुरी
ज्याम्दी १२७२ घरधुरी
दोलालघाट ४३४ घरधुरी

६. मिति २०७२।०९।२२ गते २ बजे सम्म

हाल सम्म निकाशा बुझेको ६२ गाविस र २ नपा
हाल सम्म  वाडिएको रकम ३९,७१,४०,०००
जम्मा बाडेको घरधुरी ३९,७१४

*.उक्त जम्मा घरधुरीमा रेडक्रसले बाँडेको घरधुरी समेत समावेश छ।

. मिति २०७२।०९।२३ गते २ बजे सम्म

हाल सम्म निकाशा बुझेको ६६ गाविस र २ नपा
हाल सम्म  वाडिएको रकम ४१,९३,४०,०००
जम्मा बाडेको घरधुरी ४१,९३४

*.उक्त जम्मा घरधुरीमा रेडक्रसले बाँडेको घरधुरी समेत समावेश छ।

. मिति २०७२।०९।२४ गते २ बजे सम्म

हाल सम्म निकाशा बुझेको ६६ गाविस र २ नपा
हाल सम्म  वाडिएको रकम ४५,२५,७०,०००
जम्मा बाडेको घरधुरी ४५,२५७

*.उक्त जम्मा घरधुरीमा रेडक्रसले बाँडेको घरधुरी समेत समावेश छ।

. मिति २०७२।०९।२६ गते २ बजे सम्म

हाल सम्म निकाशा बुझेको ६६ गाविस र २ नपा
हाल सम्म  वाडिएको रकम ५१,२६,२०,०००
जम्मा बाडेको घरधुरी ५१,२६२

*.उक्त जम्मा घरधुरीमा रेडक्रसले बाँडेको घरधुरी समेत समावेश छ।


Skip to toolbar