नयाँ बर्ष २०७८ सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को समन्वय तथा सहजीकरणमा सम्पन्न बालबालिका सम्बन्धि ऐन , २०७५ का ब्यबस्थाहरु स्थानीय तहमा कार्यान्वयन सम्बन्धि जिल्ला स्तरिय अन्तरक्रिया गोष्ठीको प्रतिबद्धता पत्र ५ औँ जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको नवनिर्मित कार्यालय भवन उद्घाटन कार्यक्रम , २०७७ चैत्र २६ गते परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धी सुची दर्ता गर्ने सूचना। सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएकाे सुचना । लिलाम बिक्री सम्बन्धि सूचना। काभ्रेपलान्चोक जिल्ला को आर्थिक बर्ष 076/077 को लागि ज्याल तथा निर्माण सामाग्री को दररेट काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको तेश्रो जिल्ला सभा २०७६ बैशाख १० जिल्ला समन्वय समिती को 27 औ बैठक हावा हुरी पीडित लाई काभ्रेको सहयोग , बिदाइ समाहारो अनुगमन काे क्रममा काभ्रे जिल्ला समन्वयका प्रमुख ज्यु , उप प्रमुख ज्यु तथा जिल्ला समन्वय अधीकारी ज्यु , चाैरीदेउराली गाँउपालीका २०७५ माघ २८ बाल तथा महीला िबकास केन्द्र , चाैरीदेउराली काे िजल्ला सल्लाहाकार समीती बैठकमा िजल्ला समन्वय समीती काभ्रेका प्रमुख ज्यु,उप प्रमुखज्यु तथा िजल्ला समन्वय अधीकारीज्यु काे सहभागीता । खानि तथा क्रसर उध्योगहरु अनुगमन राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन २०१८, सिन्धुपाल्चोक

न्यानो कपडा रकम विवरण

नेपाल सरकारको भकम्प पिडितको लागी जाडो मौसममा न्यानो कपडा बापतको रकम अन्तर्गत जिविस काभ्रेमा वितरण गरिएको विवरणः-

१. मिति २०७२्।०९।१७ गते  २ बजे सम्म

हाल सम्म निकाशा बुझेको ५८ गाविस र २ नपा
हाल सम्म  वाडिएको रकम १३,६०,६०,०००
जम्मा बाडेको घरधुरी १३६०६

२.मिति २०७२्।०९।१९ गते  २बजे सम्म

हाल सम्म निकाशा बुझेको ५८ गाविस र २ नपा
 हाल सम्म  वाडिएको रकम २०,२५,७०,०००
 जम्मा बाडेको घरधुरी २०२५७

३. मिति २०७२।०९।२० गते २ बजे सम्म

हाल सम्म निकाशा बुझेको ५९ गाविस र २ नपा
हाल सम्म  वाडिएको रकम 2५,0९,६0,000
जम्मा बाडेको घरधुरी २५,०९६

४. मिति २०७२।०९।२१ गते २ बजे सम्म

हाल सम्म निकाशा बुझेको ६२ गाविस र २ नपा(धु.न.पा र काशिखण्ड न.पा.)
हाल सम्म  वाडिएको रकम ३०,०४,००,०००
जम्मा बाडेको घरधुरी ३०,०४०

५‍ * रेडक्रस बाट  जाडोमा न्यानो कपडा खरिदका लागी रू१०,०००।- बाँडिएको गाविसहरु

खरेलथोक ८१० घरधुरी
ज्याम्दी १२७२ घरधुरी
दोलालघाट ४३४ घरधुरी

६. मिति २०७२।०९।२२ गते २ बजे सम्म

हाल सम्म निकाशा बुझेको ६२ गाविस र २ नपा
हाल सम्म  वाडिएको रकम ३९,७१,४०,०००
जम्मा बाडेको घरधुरी ३९,७१४

*.उक्त जम्मा घरधुरीमा रेडक्रसले बाँडेको घरधुरी समेत समावेश छ।

. मिति २०७२।०९।२३ गते २ बजे सम्म

हाल सम्म निकाशा बुझेको ६६ गाविस र २ नपा
हाल सम्म  वाडिएको रकम ४१,९३,४०,०००
जम्मा बाडेको घरधुरी ४१,९३४

*.उक्त जम्मा घरधुरीमा रेडक्रसले बाँडेको घरधुरी समेत समावेश छ।

. मिति २०७२।०९।२४ गते २ बजे सम्म

हाल सम्म निकाशा बुझेको ६६ गाविस र २ नपा
हाल सम्म  वाडिएको रकम ४५,२५,७०,०००
जम्मा बाडेको घरधुरी ४५,२५७

*.उक्त जम्मा घरधुरीमा रेडक्रसले बाँडेको घरधुरी समेत समावेश छ।

. मिति २०७२।०९।२६ गते २ बजे सम्म

हाल सम्म निकाशा बुझेको ६६ गाविस र २ नपा
हाल सम्म  वाडिएको रकम ५१,२६,२०,०००
जम्मा बाडेको घरधुरी ५१,२६२

*.उक्त जम्मा घरधुरीमा रेडक्रसले बाँडेको घरधुरी समेत समावेश छ।


Skip to toolbar