सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएकाे सुचना । लिलाम बिक्री सम्बन्धि सूचना। काभ्रेपलान्चोक जिल्ला को आर्थिक बर्ष 076/077 को लागि ज्याल तथा निर्माण सामाग्री को दररेट काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको तेश्रो जिल्ला सभा २०७६ बैशाख १० जिल्ला समन्वय समिती को 27 औ बैठक हावा हुरी पीडित लाई काभ्रेको सहयोग , बिदाइ समाहारो अनुगमन काे क्रममा काभ्रे जिल्ला समन्वयका प्रमुख ज्यु , उप प्रमुख ज्यु तथा जिल्ला समन्वय अधीकारी ज्यु , चाैरीदेउराली गाँउपालीका २०७५ माघ २८ बाल तथा महीला िबकास केन्द्र , चाैरीदेउराली काे िजल्ला सल्लाहाकार समीती बैठकमा िजल्ला समन्वय समीती काभ्रेका प्रमुख ज्यु,उप प्रमुखज्यु तथा िजल्ला समन्वय अधीकारीज्यु काे सहभागीता । खानि तथा क्रसर उध्योगहरु अनुगमन राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन २०१८, सिन्धुपाल्चोक इट्टा भट्टा बन्द गर्ने व्यवसायी र नगरपालिकाबीच सहमति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरवन्दी (1) काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको समग्र बीकास अवधारणा सम्बन्धी प्रतीवेदन २०७४ स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा साझेदारी कार्यक्रम २०७५।७६ को लागि काभ्रेबाट छनौट भएका योजनाहरु

स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा साझेदारी कार्यक्रम २०७५।७६ को लागि काभ्रेबाट छनौट भएका योजनाहरु

 

       कार्यक्रमको नाम : स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा साझेदारी कार्यक्रम

निर्वाचन क्षेत्र नं. १

क्र. स.

कार्यक्रम योजना सन्चालन हुने स्थानिय तह योजनाको नाम सन्चालन हुने गा. पा. / न. पा. वडा न. र  टोल विनियोजित रकम कैफियत

१.

चौरीदेउराली गा.पा. भालुखोला  माझीफेदा खानेपानी योजना (पहिलो पूनर्निर्माण) चौरीदेउराली गा.पा-३ ६००००००।००  
२. तेमाल गाउँपालिका तामाङ संग्रहालय भवन निर्माण तेमाल गाउँपालिका ५००००००।००  
३. तेमाल गाउँपालिका श्री कालीदेवी आधारभूत विद्यालयको कम्पाउण्ड वाल तथा गेट निर्माण तेमाल गाउँपालिका-७ धुल्खु १००००००।००  
४. रोशी गाउँपालिका पिन्थलीरजवसकलवानरागेभञ्ज्याङतीनखुट्टेदेवीटारसडकस्तरोन्नतीतथाट्र्याकखोल्नेकार्य रोशी गा.पा.-९ र महाभारत ४,५,६ ६३०००००।००  
५. रोशी गाउँपालिका माम्दीहर्कपुरसिखरसडकस्तरोन्नती रोशी गाउँपालिका-१२ २००००००।००  
६. रोशी गाउँपालिका नारायणटारचण्डीमसराङ्गेटारसडकनिर्माण रोशी गाउँपालिका-२ र ३ १००००००।००  
७. रोशी गाउँपालिका सिखरभञ्ज्याङमहादेवटारसिसाखानीसडकनिर्माण रोशी गाउँपालिका-४ १००००००।००  
८. खानीखोला च्याल्टीफलामेटारतालढुंगासडकस्तरोन्नती खानीखोला गा.पा.-१ र २ ५००००००।००  
९. खानीखोला धाप्लेसानोधाप्लेमहांकालसडकनिर्माण खानीखोला गा.पा.-७ १००००००।००  
१०. नमोबुद्ध न.पा. दलसिंगेदारेगाउँडाऐसेलुचौरनासपतिबोटबसेरीसडक (अनिशमार्ग) स्तरोन्नती नमोबुद्ध न.पा.-२ र १० १००००००।००  
११. नमोबुद्ध न.पा. देवीथानट्रसतथासिढीनिर्माण नमोबुद्ध न.पा.-९ गहते १००००००।००  
१२. नमोबुद्ध न.पा. बरबोटबुद्धस्तुपातथापार्कनिर्माण (साङ्गेछ्योइलिङगुम्बा) नमोबुद्ध न.पा.-८ बरबोट १००००००।००  
१३. नमोबुद्ध न.पा. ज्याङछ्युपदार्गेलिङगुम्बामर्मत नमोबुद्ध न.पा.-८ पिपलटार १००००००।००  
१४. धुलिखेल न.पा. घाटखोलाठूलीचौरदेवीथानरामपुरसडकनिर्माण धुलिखेल न.पा.-९ १००००००।००  
१५. पनौती न.पा. लज्जावतीशहीदपार्कतथाउद्याननिर्माण पनौती न.पा.-८ ३००००००।००  
१६. पनौती न.पा. पनौतीखेलकुदकभर्ड हलनिर्माण पनौती न.पा.-७ १५०००००।००  
१७. बेथानचोक गाउँपालिका भर्याङथाप्नेखानेपानीयोजना, महांकालचौरभुग्देऊ बेथानचोक गाउँपालिका-६ २००००००।००  
१८.   जिल्ला समन्वय समितिको प्रशासनिक खर्च   २०००००।००  
जम्मा ४०००००००।००  

 


 

 

निर्वाचन क्षेत्र नं.२

क्र. स. कार्यक्रम योजना सन्चालन हुने स्थानिय तह योजनाको नाम सन्चालन हुने गा. पा. / न. पा. वडा न. र  टोल विनियोजित रकम कैफियत
१. बनेपा नगरपालिका चण्डेश्वरी स्नान गृह बनेपा-५ ३३०००००।००  
२. बनेपा नगरपालिका लायकु राज मञ्चखुल्ला सभाहल बनेपा-८ ५००००००।००  
३. बनेपा नगरपालिका पुलबजार पिपल चौतारी वडा नं. १० वासुकी हुदै व८ नं. १३ को स्पाइनल इन्जुरी हुदै विकटेश्वर कालिका मन्दिर बाझावन सांगा प्रहरी चौकी सडक स्तरोन्नती र साँगा खेलमैदान वडा नं. १४ को डिपिआर तयारी बनेपा नगरपालिका १००००००।००  
४. बनेपा नगरपालिका कांगलगाउँ पञ्चकन्या मन्दिर निर्माण बनेपा नगरपालिका-१० १००००००।००  
५. बनेपा नगरपालिका छाङछुङ्गे खानेपानी योजना बनेपा-१ १००००००।००  
६. पनौती नगरपालिका मल्पी तिप्चोक मोटरबाटो स्तरोन्नती पनौती न.पा.-८ र १२ २००००००।००  
७. पनौती नगरपालिका पावर हाउस-ख्याकु-बल्थली मोटर बाटो स्तरोन्नती पनौती न.पा.-११ २००००००।००  
८. पाँचखाल नगरपालिका वि.पी. राजमार्ग-वेला-रानीपानी सडक स्तरोन्नती पाँचखाल न.पा.-१० ४५०००००।००  
९. पाँचखाल नगरपालिका पाँचखाल प्रहरी चौकी-जोरपाटी-टाँके-रबि जाने सडक स्तरोन्नती  वडा नं. २ र ३ पाँचखाल न.पा.-२ र ३ ३००००००।००  
१०. पाँचखाल नगरपालिका ओजेटार-कर्केटार-ठकुरीगाउँ-बुचाकोट सडक पाँचखाल न.पा.-१२ १५०००००।००  
११.  धुलिखेल नगरपालिका जरणडाँडा देखी भैरवनाथ पुण्यमाता खोला हुदै श्रीखण्डपुर उच्च मा.वि. हुदै आर.टि.ओ. सडकदेखि KUHS सम्मको सडक कालोपत्रे धुलिखेल न.पा.-५ २००००००।००  
१२. धुलिखेल नगरपालिका आचार्यगाउँ हुदै कुत्ताल जाने बाटो स्तरोन्नती धुलिखेल न.पा.-३ १५०००००।००  
१३.  मण्डनदेउपुर न.पा. हिगुवापाटी-पौवा-चण्डेनी-कोलाचौर-सडक स्तरोन्नती मण्डनदेउपुर न.पा. ३५०००००।००  
१४.  मण्डनदेउपुर न.पा. सारीखोला गहते रातामाटा लिफ्ट खानेपानी योजना मण्डनदेउपुर न.पा.-९ १००००००।००  
१५. भुम्लु गाउँपालिका चौवास डिपवोरीङ्ग खानेपानी योजना भुम्लु गाउँपालिका-४ ५००००००।००  
१६. बेथानचोक गाउँपालिका भालुछाप्रा थलागाउँ सडक निर्माण बेथानचोक गाउँपालिका-१ १००००००।००  
१७. बेथानचोक गा.पा. बोल्देखोला खानेपानी योजना बेथानचोक गा.पा.-३ १५०००००।००  
१८.   जिल्ला समन्वय समितिको प्रशासनिक खर्च   २०००००।००  
जम्मा ४०००००००।००  

 

Skip to toolbar