नयाँ बर्ष २०७८ सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को समन्वय तथा सहजीकरणमा सम्पन्न बालबालिका सम्बन्धि ऐन , २०७५ का ब्यबस्थाहरु स्थानीय तहमा कार्यान्वयन सम्बन्धि जिल्ला स्तरिय अन्तरक्रिया गोष्ठीको प्रतिबद्धता पत्र ५ औँ जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको नवनिर्मित कार्यालय भवन उद्घाटन कार्यक्रम , २०७७ चैत्र २६ गते परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धी सुची दर्ता गर्ने सूचना। सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएकाे सुचना । लिलाम बिक्री सम्बन्धि सूचना। काभ्रेपलान्चोक जिल्ला को आर्थिक बर्ष 076/077 को लागि ज्याल तथा निर्माण सामाग्री को दररेट काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको तेश्रो जिल्ला सभा २०७६ बैशाख १० जिल्ला समन्वय समिती को 27 औ बैठक हावा हुरी पीडित लाई काभ्रेको सहयोग , बिदाइ समाहारो अनुगमन काे क्रममा काभ्रे जिल्ला समन्वयका प्रमुख ज्यु , उप प्रमुख ज्यु तथा जिल्ला समन्वय अधीकारी ज्यु , चाैरीदेउराली गाँउपालीका २०७५ माघ २८ बाल तथा महीला िबकास केन्द्र , चाैरीदेउराली काे िजल्ला सल्लाहाकार समीती बैठकमा िजल्ला समन्वय समीती काभ्रेका प्रमुख ज्यु,उप प्रमुखज्यु तथा िजल्ला समन्वय अधीकारीज्यु काे सहभागीता । खानि तथा क्रसर उध्योगहरु अनुगमन राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन २०१८, सिन्धुपाल्चोक

स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा साझेदारी कार्यक्रम २०७५।७६ को लागि काभ्रेबाट छनौट भएका योजनाहरु

 

       कार्यक्रमको नाम : स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा साझेदारी कार्यक्रम

निर्वाचन क्षेत्र नं. १

क्र. स.

कार्यक्रम योजना सन्चालन हुने स्थानिय तह योजनाको नाम सन्चालन हुने गा. पा. / न. पा. वडा न. र  टोल विनियोजित रकम कैफियत

१.

चौरीदेउराली गा.पा. भालुखोला  माझीफेदा खानेपानी योजना (पहिलो पूनर्निर्माण) चौरीदेउराली गा.पा-३ ६००००००।००  
२. तेमाल गाउँपालिका तामाङ संग्रहालय भवन निर्माण तेमाल गाउँपालिका ५००००००।००  
३. तेमाल गाउँपालिका श्री कालीदेवी आधारभूत विद्यालयको कम्पाउण्ड वाल तथा गेट निर्माण तेमाल गाउँपालिका-७ धुल्खु १००००००।००  
४. रोशी गाउँपालिका पिन्थलीरजवसकलवानरागेभञ्ज्याङतीनखुट्टेदेवीटारसडकस्तरोन्नतीतथाट्र्याकखोल्नेकार्य रोशी गा.पा.-९ र महाभारत ४,५,६ ६३०००००।००  
५. रोशी गाउँपालिका माम्दीहर्कपुरसिखरसडकस्तरोन्नती रोशी गाउँपालिका-१२ २००००००।००  
६. रोशी गाउँपालिका नारायणटारचण्डीमसराङ्गेटारसडकनिर्माण रोशी गाउँपालिका-२ र ३ १००००००।००  
७. रोशी गाउँपालिका सिखरभञ्ज्याङमहादेवटारसिसाखानीसडकनिर्माण रोशी गाउँपालिका-४ १००००००।००  
८. खानीखोला च्याल्टीफलामेटारतालढुंगासडकस्तरोन्नती खानीखोला गा.पा.-१ र २ ५००००००।००  
९. खानीखोला धाप्लेसानोधाप्लेमहांकालसडकनिर्माण खानीखोला गा.पा.-७ १००००००।००  
१०. नमोबुद्ध न.पा. दलसिंगेदारेगाउँडाऐसेलुचौरनासपतिबोटबसेरीसडक (अनिशमार्ग) स्तरोन्नती नमोबुद्ध न.पा.-२ र १० १००००००।००  
११. नमोबुद्ध न.पा. देवीथानट्रसतथासिढीनिर्माण नमोबुद्ध न.पा.-९ गहते १००००००।००  
१२. नमोबुद्ध न.पा. बरबोटबुद्धस्तुपातथापार्कनिर्माण (साङ्गेछ्योइलिङगुम्बा) नमोबुद्ध न.पा.-८ बरबोट १००००००।००  
१३. नमोबुद्ध न.पा. ज्याङछ्युपदार्गेलिङगुम्बामर्मत नमोबुद्ध न.पा.-८ पिपलटार १००००००।००  
१४. धुलिखेल न.पा. घाटखोलाठूलीचौरदेवीथानरामपुरसडकनिर्माण धुलिखेल न.पा.-९ १००००००।००  
१५. पनौती न.पा. लज्जावतीशहीदपार्कतथाउद्याननिर्माण पनौती न.पा.-८ ३००००००।००  
१६. पनौती न.पा. पनौतीखेलकुदकभर्ड हलनिर्माण पनौती न.पा.-७ १५०००००।००  
१७. बेथानचोक गाउँपालिका भर्याङथाप्नेखानेपानीयोजना, महांकालचौरभुग्देऊ बेथानचोक गाउँपालिका-६ २००००००।००  
१८.   जिल्ला समन्वय समितिको प्रशासनिक खर्च   २०००००।००  
जम्मा ४०००००००।००  

 


 

 

निर्वाचन क्षेत्र नं.२

क्र. स. कार्यक्रम योजना सन्चालन हुने स्थानिय तह योजनाको नाम सन्चालन हुने गा. पा. / न. पा. वडा न. र  टोल विनियोजित रकम कैफियत
१. बनेपा नगरपालिका चण्डेश्वरी स्नान गृह बनेपा-५ ३३०००००।००  
२. बनेपा नगरपालिका लायकु राज मञ्चखुल्ला सभाहल बनेपा-८ ५००००००।००  
३. बनेपा नगरपालिका पुलबजार पिपल चौतारी वडा नं. १० वासुकी हुदै व८ नं. १३ को स्पाइनल इन्जुरी हुदै विकटेश्वर कालिका मन्दिर बाझावन सांगा प्रहरी चौकी सडक स्तरोन्नती र साँगा खेलमैदान वडा नं. १४ को डिपिआर तयारी बनेपा नगरपालिका १००००००।००  
४. बनेपा नगरपालिका कांगलगाउँ पञ्चकन्या मन्दिर निर्माण बनेपा नगरपालिका-१० १००००००।००  
५. बनेपा नगरपालिका छाङछुङ्गे खानेपानी योजना बनेपा-१ १००००००।००  
६. पनौती नगरपालिका मल्पी तिप्चोक मोटरबाटो स्तरोन्नती पनौती न.पा.-८ र १२ २००००००।००  
७. पनौती नगरपालिका पावर हाउस-ख्याकु-बल्थली मोटर बाटो स्तरोन्नती पनौती न.पा.-११ २००००००।००  
८. पाँचखाल नगरपालिका वि.पी. राजमार्ग-वेला-रानीपानी सडक स्तरोन्नती पाँचखाल न.पा.-१० ४५०००००।००  
९. पाँचखाल नगरपालिका पाँचखाल प्रहरी चौकी-जोरपाटी-टाँके-रबि जाने सडक स्तरोन्नती  वडा नं. २ र ३ पाँचखाल न.पा.-२ र ३ ३००००००।००  
१०. पाँचखाल नगरपालिका ओजेटार-कर्केटार-ठकुरीगाउँ-बुचाकोट सडक पाँचखाल न.पा.-१२ १५०००००।००  
११.  धुलिखेल नगरपालिका जरणडाँडा देखी भैरवनाथ पुण्यमाता खोला हुदै श्रीखण्डपुर उच्च मा.वि. हुदै आर.टि.ओ. सडकदेखि KUHS सम्मको सडक कालोपत्रे धुलिखेल न.पा.-५ २००००००।००  
१२. धुलिखेल नगरपालिका आचार्यगाउँ हुदै कुत्ताल जाने बाटो स्तरोन्नती धुलिखेल न.पा.-३ १५०००००।००  
१३.  मण्डनदेउपुर न.पा. हिगुवापाटी-पौवा-चण्डेनी-कोलाचौर-सडक स्तरोन्नती मण्डनदेउपुर न.पा. ३५०००००।००  
१४.  मण्डनदेउपुर न.पा. सारीखोला गहते रातामाटा लिफ्ट खानेपानी योजना मण्डनदेउपुर न.पा.-९ १००००००।००  
१५. भुम्लु गाउँपालिका चौवास डिपवोरीङ्ग खानेपानी योजना भुम्लु गाउँपालिका-४ ५००००००।००  
१६. बेथानचोक गाउँपालिका भालुछाप्रा थलागाउँ सडक निर्माण बेथानचोक गाउँपालिका-१ १००००००।००  
१७. बेथानचोक गा.पा. बोल्देखोला खानेपानी योजना बेथानचोक गा.पा.-३ १५०००००।००  
१८.   जिल्ला समन्वय समितिको प्रशासनिक खर्च   २०००००।००  
जम्मा ४०००००००।००  

 

Skip to toolbar