जिल्ला समन्वय सिमित काभ्रे व्दारा स्थानीय सरकारका उपलब्धि अभ्यास र अनुभव काभ्रेपलाञ्चाेक प्रकाशन संक्षिप्त परिचय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेकाे सवारी पास सम्बन्धी सुचना कानुनी सहजकर्ताको सूचना सम्बन्धमा। स्थानीय न्यायिक सहजकर्ताको सूचना सम्बन्धमा। स्थानीय न्यायिक सहजकर्ताको सूचना सम्बन्धमा। २०७८ बैशाख ६ गते मल , खाद तथा बिउ लगायत कृषिसँग सम्बन्धित समन्वय बैठकको निर्णय नयाँ बर्ष २०७८ सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को समन्वय तथा सहजीकरणमा सम्पन्न बालबालिका सम्बन्धि ऐन , २०७५ का ब्यबस्थाहरु स्थानीय तहमा कार्यान्वयन सम्बन्धि जिल्ला स्तरिय अन्तरक्रिया गोष्ठीको प्रतिबद्धता पत्र ५ औँ जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको नवनिर्मित कार्यालय भवन उद्घाटन कार्यक्रम , २०७७ चैत्र २६ गते परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धी सुची दर्ता गर्ने सूचना। सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएकाे सुचना । लिलाम बिक्री सम्बन्धि सूचना। काभ्रेपलान्चोक जिल्ला को आर्थिक बर्ष 076/077 को लागि ज्याल तथा निर्माण सामाग्री को दररेट काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको तेश्रो जिल्ला सभा २०७६ बैशाख १०

रोशी गाउँपालिकाको सम्पूर्ण वडाहरुको पूर्ण विवरण

वडा नं १

 

जम्मा: २३९४

Ward Contact Number: 9808077880
 

वडा नं २

पुरुष ६६४

महिला ७४५

जम्मा ‍१४०९

Ward Contact Number: ९८१८९९४४२७
 

वडा नं ३

पुरुष १०७०

महिला १२३२

जम्मा २३०२

Ward Contact Number: ९८१८७१७९५६
 

वडा नं ४

पुरुष १०००

महिला १०८३

जम्मा २०८३

Ward Contact Number: ९८०८०४५६०३
 

वडा नं ५

पुरुष ८१९

महिला ९३५

जम्मा १७५४

Ward Contact Number: ९८०३००७५२६
 

वडा नं ६

पुरुष १३८०

महिला १४८८

जम्मा २८७८

Ward Contact Number: 
९८१८३१२३०६

वडा नं ७

पुरुष ११६२

महिला १२३७

जम्मा २३९९

Ward Contact Number: ९८५१०३९४३८
 

वडा नं ८

पुरुष ७८९

महिला ८८७

जम्मा १६७६

Ward Contact Number: ९८५१०८३०४९
 

वडा नं ९

पुरुष १७५७

महिला १९८०

जम्मा ३७३७

Ward Contact Number: ९८१८६१००७२
 

वडा नं १०

पुरुष १२२४

महिला १३६६

जम्मा २५९०

Ward Contact Number: ९८६००१५६४२

 

वडा नं ११

पुरुष १६७४

महिला १९३५

जम्मा ३६०९

Ward Contact Number: ९८०१००३३२४
 

वडा नं १२

पुरुष ८७०

महिला १०४५

जम्मा १९१५

Ward Contact Number: ९८५११५४५७०
 

Skip to toolbar